Upozornění Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) upozorňuje, že dne 14. dubna 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 27 zveřejněna vyhláška č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 a vyhláška č. 72/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. Vyhláška č. 71/2014 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 272/ 2013 Sb., o prekursorech drog. Vyhláška č. 72/2014 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti 1. května 2014 a jsou dostupné zde.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!