Úřad práce už nevyplácí dávky přes sKartu

Úřad práce ČR (ÚP ČR) přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. V praxi to znamená, že od tohoto data je budou lidé dostávat už přímo na svůj účet nebo složenkou. Stejně jako dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a osob se zdravotním postižením (OZP). Klienti, kteří dosud nenahlásili změnu způsobu výplaty či neaktualizovali adresu, by tak měli učinit co nejdříve.

Klienti nemusí sKartu vracet. ÚP ČR jí ale doporučuje znehodnotit.

V průběhu listopadu 2013 odeslal ÚP ČR v šesti vlnách celkem 268 503 informativních dopisů, ve kterých vysvětlil držitelům sKarty, jak mají v následujících měsících postupovat. Případnou změnu ve výplatě dávek měli lidé, kteří přes sKartu čerpali dávky (vybírali hotovost v bankomatu nebo platili kartou v obchodech), nahlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR nejpozději do 31. 1. 2014. Současně měli sdělit tamním zaměstnancům číslo účtu nebo adresu, na kterou chtějí peníze dostávat. O změnu způsobu výplaty požádalo do konce ledna 2014 celkem 25 tisíc klientů.

Úřad práce ČR průběžně kontaktuje ty, kteří změnu doposud nenahlásili, aby si ověřil jejich aktuální adresu. Pokud se osobní kontakt nepodaří, odešle úřad těmto klientům doporučeně oficiální výzvu. Jestliže na ní nezareagují ve stanovené lhůtě, tedy do osmi kalendářních dnů ode dne převzetí, zastaví ÚP ČR výplatu dávek. Pokud se člověk neozve ani na základě tohoto správního úkonu, může mu ÚP ČR dávku odejmout.

Aktuální ukončení výplaty dávek přes sKartu od 27. 2. 2014 se týká oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné) a dávek pěstounské péče. Už v lednu proběhla přes sKartu poslední výplata dávek v oblasti zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci), OZP (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči) a hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

V případě osob se zdravotním postižením, kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, je klíčové datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, k výše uvedenému dni skončí všechny. Jejich držitelé si tak budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální sKarty za nový náhradní průkaz OZP. V případě, že se rozhodnou osobně navštívit kontaktní pracoviště ÚP ČR kvůli oznámení o změně způsobu výplaty dávek, dostanou na místě i nový průkaz OZP, jehož platnost se odvíjí od doby platnosti lékařského posudku, nejdéle však do konce roku 2015. Za vystavení nového dokladu nebudou lidé nic platit.

Zákon, který ruší kartu sociálních systémů, nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013. Ukončení systému sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun, z toho si tři miliony vyžádá vydávání nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Zbývající náklady se týkají informačních dopisů a poštovného.

V současné době eviduje Úřad práce ČR celkem 277 549 platných sKaret. Během 1. 2. - 19. 2. 2014 vyplatil jejich prostřednictvím 189 274 dávek v hodnotě 726 701 275 Kč. Za celou dobu trvání sKarty přesáhl počet vyplacených příspěvků 2,6 milionů dávek a 14,1 miliardy korun.

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!