Veřejné slyšení na téma sociálně-právní ochrany dětí

Pozvánka na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se bude konat dne 16. června 2016 od 14:00 hodin v Černínském salonku (Senát Parlamentu ČR, budova Kolovratského paláce) „Je sociálně-právní ochrana dětí v ČR dostatečná?“

Zahájení a úvodní slovo senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

1. Blok: Přínosy a handicapy novely zákona č. 359/1999 Sb. Jak je koordinován systém ochrany dětí v ČR?

  • Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí, MPSV ČR
  • Mgr. et Mgr. Dana Prudíková Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, MŠMT ČR
  • Mgr. Jakub Sosna, oddělení civilního práva, Ministerstvo spravedlnosti ČR
  • Čas: 30 min. včetně diskuse

2. Blok: Problematika soudního opatrovnictví Cochemská praxe Rodičovské spory o děti – psychické týrání dětí

  • JUDr. Libuše Kantůrková (Okresní soud v Kolíně)
  • Mgr. Markéta Nováková (Cochem.cz, z. s.)
  • PhDr. Václav Mertin (FF UK, katedra psychologie)
  • Čas: 30 min. včetně diskuse

3. Blok: Respektuje ČR Úmluvu o právech dítěte?

  • MUDr. Jitka Chalánková (poslankyně Parlamentu ČR)
  • Čas: 30 min. včetně diskuse

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Průběh veřejného slyšení výboru řídí senátorka Zuzana Baudyšová, členka výboru.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!