VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) pořádá VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb.

Termín konání: 9. a 10. 10. 2014
Místo: Hotel Palcát , 9. května 2471/2, Tábor, Jihočeská univerzita, Vančurova 2904

Program:

9. 10. 2014
SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT
Dopolední blok, 8:30
Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Odpolední blok, 13:15
Předsedající odpoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA

10. 10. 2014
ODBORNÉ SEKCE
Ekonomicko-provozní sekce, 9:00
Předsedající: Ing. Bc. Alice Švehlová, Ph.Dr. Marie Hermanová, MBA

Zdravotní sekce, 9:00
Předsedající: PhDr. Jaroslava Kotalíková, Mgr. Marie Burgetová

Sociální sekce, 9:00
Předsedající: Mgr. Alena Kubíková, Mgr. Irena Lintnerová

Workshopy

  • Sociálně právní ochrana dětí a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
  • Standardy kvality v pečovatelské službě
  • Integrace OZP do společnosti
  • Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou
  • Česko-australské fórum péče o seniory / Czech-Australian Aged Care Forum

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!