Virtuální biopsie

Lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, jako první nemocnice v České republice demonstrovali naprostou novinkou – virtuální biopsii. Tato metoda, kterou je možné aplikovat na jakoukoli část trávicího traktu, znamená průlom v zobrazovacích metodách. Představena byla v rámci setkání Workshop ESGE Live Demonstration, jednom z největších endoskopických kongresů, díky němuž se Praha ve dnech 12. a 13. září 2014 stala hlavním městem evropské digestivní endoskopie.

 Při standardních endoskopiích lze díky speciálnímu přístroji mnohem přesněji určit diagnózu, aniž by bylo nutné přímo odebírat tkáň, a odhalit například nejrannější fáze karcinomů. Na Klinice hepatogastroenterologie IKEM bude novinka využívána každodenně. Počet biopsií stále stoupá a s ním i tlak na patology. Virtuální biopsie umožňuje velmi snadno odlišit buňky nádorové od zdravých přímo při endoskopickém vyšetření – je tak mnohem rychlejší, protože odpadá standardně nutné vyhodnocení tkáně patologem.

Kromě diagnózy Barretova jícnu, při které lékaři snadno vidí, zda se na pomezí jícnu a žaludku netvoří karcinom, je možné virtuální biopsii využít také u pacientů se zúžením žlučovodů, cystami v pankreatu, plicními uzlíky, lézemi v močovém měchýři, nebo u osob, které čeká kolonoskopie. „Zde jde například o kontrolní vyšetření po odstranění polypů ze střeva. Virtuální biopsie nám umožňuje zobrazit tkáně na mikroskopické úrovni. Lékař tak jasně vidí, zda byly odstraněny všechny rakovinné buňky. Toto vyšetření poskytuje trojrozměrné zobrazení, které se podobá obrazu při endoskopickém vyšetření. Metoda má hned několik výhod – je minimálně invazivní, umožňuje opakované vytváření rekonstrukcí, a to bez přítomnosti pacienta. Lékaři si mohou prohlédnout vyšetřované buňky z libovolného úhlu a mohou procházet přes těsné stenózy a uzávěry,“ vysvětlil přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., a dodal, že toto vyšetření je mnohem komplexnější než endoskopie, protože dokáže zobrazit celou střevní stěnu a všechny břišní orgány.

Kromě virtuální biopsie se endoskopický Workshop ESGE Live Demonstration, jehož účastníky byli špičkoví gastroenterologové z ČR i ze zahraničí, zaměřil i na další zásadní endoskopická témata. Značný časový úsek setkání zabraly tři desítky on-line přenosů digestivně endoskopických zákroků ze čtyř sálů IKEM, mezi nimiž nechyběly například POEM (perorální endoskopická myotomie, využívá se k léčbě achalázie), EndoBarrier (speciální „rukáv“ zabraňující vstřebávání látek z tenkého střeva, používá se k redukci nadváhy a kompenzaci diabetu), terapeutická endoskopie žlučových cest a pankreatu, cholangioskopie a pankreatoskopie, RFA, zástava krvácení, EMR, ESD, enteroskopie nebo terapeutická endosonografie.

Kongres proběhl pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, rektora Univerzity Karlovy v Praze, a doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., Msc., radního hlavního města Prahy. Svou maximální podporu vyjádřila také Endoskopická sekce ČGS, a to jak formálně – připojením 36. českého a slovenského endoskopického dne –, tak prakticky, tedy spoluprací na organizaci a propagaci této mimořádné odborné události.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!