Vláda plánuje ekonomickou stabilitu veřejného zdravotnictví

Vláda ČR si v programovém prohlášení, které předloží 18. 2. 2014 poslancům, dává za úkol ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost veřejného zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb.

Počítá s pravidelnou valorizací platby za státní pojištěnce, rušením poplatků u lékaře a za recept, nezaváděním poplatku v nemocnici. Zůstane jen poplatek za pohotovost. Snížit se má DPH za léky a posílit dozor státu nad toky zdravotního pojištění. Oproti koaliční dohodě chybí navyšování platů zdravotníků, záchrana lázeňství či bonusové programy za prevenci. Kabinet má programové prohlášení schválit ve středu 12. 2. 2014.

Vláda dále slibuje dodržení principu solidarity zdravých s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Chce zavést předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče bude stejná úhrada.

Zavést se má spravedlivější přerozdělení pojistného, zohledněny budou vyšší výdaje na nákladné diagnózy. Vláda počítá s úsporami, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky. Zdravotní pojišťovny budou muset zveřejňovat smlouvy s poskytovateli péče a nemocnice se svými dodavateli.

Vláda hodlá důsledně oddělit vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a zamezit jejich vzájemnému ovládání nebo ovládání třetí osobou. Zajistí kontrolu nad zaváděním plateb za diagnózu DRG v nemocnicích tím, že činnosti národního referenčního centra převezme ministerstvo zdravotnictví.

Posílit se má efektivita Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky. Cílem je zefektivnit lékovou politiku a cenotvorbu, aby dostupnost léků pro občany stoupla.

V průběhu roku 2015 předloží vláda moderní zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentní a efektivní řízení. Vytvoří také podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!