Vládní Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích

Vláda ČR dne 15. 1. 2014 projednala a schválila Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích (č.j. 21/14).

Návrh obsahuje nezbytnou související novelizaci regulace zdravotnických prostředků, která je obsažena ve speciálních předpisech. Jedná se především o novelu zákona o regulaci reklamy a zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Důvodem, proč je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích, opětovně předkládán vládě ČR, je skutečnost, že tento návrh zákona, který byl v loňském roce schválen vládou a předložen Poslanecké sněmovně jako vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk 1106), Poslanecká sněmovna v souvislosti s ukončením volebního období již neprojednala.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!