Výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Akreditovaná zařízení, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR).

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude MZ ČR postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace dat proběhne podle stavu doručených oznámení ke dni 16.7.2015. Jednotlivá akreditovaná zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení - začátek
  • termín pro podání přihlášek - konec
  • odkaz na webové stránky.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 16. 7. 2015, dojde k porušení zákonné povinnosti.

Akreditované zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto akreditované zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu akreditovanému zařízení, které se umístilo při posuzování žádostí o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta posílá zařízení poštou na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi. Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si akreditované zařízení ponechává.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!