Výběrové řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví, vyhlašuje podle ustanovení § 47 zákona  č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, v platném znění, na základě návrhu poskytovatele zdravotních služeb ze dne 27.06.2013 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru gynekologie a porodnictví  – ambulantní péče pro Mýto, Rokycany  a spádové území, se zdravotními pojišťovnami:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna
- Vojenská zdravotní pojišťovna
- Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
- Česká průmyslová  zdravotní pojišťovna
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Uchazeč je povinen prokázat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve výše uvedeném oboru.

Nabídky - přihlášky je možné podat písemně nejpozději do 15. srpna  2013 na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor  zdravotnictví
Škroupova 18
306 13  Plzeň

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení:    

1.  září  2013 – pro Mýto
1. leden  2014 – pro Rokycany

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!