Výběrové řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro obor zdravotní péče psychiatrie pro území okresu Ústí nad Labem.

Přihlášku do tohoto výběrového řízení je nutno podat do 16. 8. 2013 do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Poskytování zdravotních služeb , které jsou předmětem výběrového řízení, je třeba zajistit nejpozději od 1. 1. 2014.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!