Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s. r. o., Praha výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území Královéhradeckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 26. 8. 2013.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče je 1. 11. 2013.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 8. 10. 2013 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!