Výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.

Rada Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚEM AV ČR, v. v. i), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v některém z oborů experimentální medicíny, biomedicíny, molekulární a buněčné biologie
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
  • organizační schopnosti a zkušenosti doložené praxí ve vedoucí pozici v trvání min. 5 let
  • morální bezúhonnost (dle zákona 451/1991 Sb., lustrační zákon)
  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

Funkční období ředitele je pětileté s možností nástupu od 1.11. 2016. Na základě Stanov AV ČR je mzda ředitele ústavu určena předsedou AV ČR. Předpokládaná výše ohodnocení je 75-100 tisíc Kč měsíčně.

Písemné přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací doručte v uzavřené obálce s vyznačením „neotvírat - konkurs“ na adresu: Rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, nejpozději do 31. srpna 2016 do 15,00 hodin do sekretariátu ústavu (budova La, 2.patro, tel. 241062230)

Vybraní kandidáti při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!