Výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje, na základě návrhu společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s. Liberec, výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče (OD: 00030 – paliativní medicína) pro území Libereckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 14. 2. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 1. 2015.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději

do 31. 3. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!