Výdaje na sociální zabezpečení stoupají

Sociální výdaje v Česku stouply za poslední čtvrtstoletí více než šestkrát. Zatímco v roce 1990 činily 82,25 miliardy korun, v roce 2014 již byly 512,77 miliardy Kč. V roce 2014 přitom odpovídaly 12 procentům hrubého domácího produktu (HDP), což však byl nejnižší podíl od roku 2009. Informace vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Výdaje na sociální zabezpečení zahrnují sumu na důchody, nemocenské a mateřské, podporu zaměstnanosti, sociální dávky i sociální služby. Jednou z položek jsou i náklady na správu systému.

Nejvyššího podílu HDP dosáhly sociální výdaje v roce 1991. Bylo to 14,5 procenta. Do roku 1996 se pak podíl snížil na 11,6 procenta. Poté zas postupně rostl, a to na 12,5 procenta v roce 2002. Do roku 2010 se pak pohyboval mezi 11,4 a 12,5 procenta. V roce 2012 se rovnal 12,7 procenta, od té doby znovu klesá.

Podíl sociálních výdajů na HDP je nižší než v mnoha vyspělých evropských zemích. Ve starých státech EU do sociálních věcí putuje kolem pětiny HDP.

Nejvyšší suma se v ČR vyplácí na důchody. V roce 2014 to bylo 376,71 miliardy korun. Odpovídalo to 8,8 procenta HDP. V roce 1990 podíl dosahoval 7,3 procenta a v roce 2000 pak osmi procent. Nejvyšší byl v roce 2012 - činil 9,7 procenta. Tehdy se na penzích vyplatilo 372,75 miliardy korun.

Částky na důchody či sociální služby v ČR každoročně rostou. Seniorů totiž přibývá a také penze jsou vyšší než dřív, navíc se pravidelně valorizují.

Do sociálních služeb a sociální péče v roce 2014 plynulo 47,87 miliardy korun. V roce 2000 to byla zhruba polovina sumy. V roce 2014 částka představovala 1,1 procenta HDP. Stejně vysoký byl podíl za roky 2001 až 2003. V ostatních letech byl vždy nižší.

Na nemocenských a mateřské se v roce 2014 vydalo 22,08 miliardy Kč, téměř o miliardu víc než v roce 2013. Nejvyšší byly výdaje v roce 2007, tehdy dosáhly 34,67 miliardy korun. Podíl nemocenské a mateřské na sociálních výdajích se snižuje. Před 25 lety činil 1,4 procenta HDP, teď 0,5 procenta.

Správa sociálního systému v roce 2014 stála 7,92 miliardy Kč. Bylo to zhruba o 414 milionů víc než v roce 2013 a o 737 milionů víc než v roce 2012. I tak se ale podařilo náklady výrazně snížit. Nejvyšší byly v roce 2009, kdy překročily 11,41 miliardy korun. V roce 2000 dosahovaly 5,72 miliardy Kč.

Výdaje na sociální zabezpečení ve vybraných letech a jejich podíl na HDP:

Rok           Výdaje v mld Kč Podíl na HDP v %
1990           82,25 13,1
1993           128,71 12,6
1995           171,47 11,7
2000           279,02 12,3
2005           355,72 11,4
2008           438,37 11,4
2010           472,49 12,5
2011           481,82 12,6
2012           490,28 12,7
2013           499,31 12,2
2014           512,77 12,0

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!