Výjezdy zdravotnické záchranné služby v roce 2014

Zdravotničtí záchranáři ošetřili v roce 2014 téměř milion pacientů. V průměru vyjížděla sanita k pacientovi každé dvě minuty, uvedl předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý.

Výjezdů každý rok přibývá, přičemž smrtelných nehod je stále méně. Podle Slabého může být důvodem to, že lidé záchranku zneužívají. Místo aby platili 30 korun u praktického lékaře nebo 90 korun na pohotovosti, přivolají si záchranku, kde neplatí nic. Od roku 2015 jsou zrušeny třicetikorunové poplatky u lékaře, zůstal jen poplatek na pohotovosti.

Celkový počet výjezdů v roce 2014 dosáhl 1,012.678, v roce 2013 jich bylo méně, 945.348. K úrazům v roce 2014 bylo 186.554 výjezdů, v roce 2013 pak 173.636, což je meziroční nárůst. Naopak ubylo výjezdů k dopravním nehodám, v roce 2014 jich bylo 26.903, v roce 2013to bylo 28.554 výjezdů.

V roce 2014 měli záchranáři také 14.794 výjezdů k infarktům, v roce 2013 měli 16.542 výjezdů. K mrtvicím v roce 2014 bylo 25.809 výjezdů, v roce 2013 jich bylo 29.245. Záchranáři při 8034 výjezdech oživovali pacienty se zástavou oběhu, v roce 2013 při 8483.

Celkové počty výjezdů stouply za pět let o víc než 30 procent. Příčinou je stárnutí populace, ale i postupné ubývání praktických lékařů, jejich nedostupnost v odpoledních a večerních hodinách, centralizace specializované péče, nefunkční systém lékařských pohotovostí, podle Slabého ale i neochota občanů jakkoli se aktivně podílet na péči o své zdraví. Z celkového počtu výjezdů v roce 2014bylo 76.887 k dětem a 880.559 k pacientům starším 18 let.

Slabý upozornil, že statistiky uvádějí počty výjezdů, nikoli počty pacientů, protože v systému rendez-vous vyjíždějí někdy i dvě posádky naráz. V průměru na každý den roku 2014 připadá 2774 výjezdů, v roce 2013 to bylo 2590 výjezdů. Ze statistik asociace také vyplývá, že počet výjezdových základen stoupl z 273 v roce 2008 na 295 v roce 2014, což je o dvě víc než v roce 2013. Počet výjezdových skupin stoupl ve stejném období z 476 na 554, přičemž v roce 2013 bylo těchto skupin 546.

Slabý shrnul, že jednotlivé kraje a nakonec i Ministerstvo zdravotnictví nacházejí dostatek finančních prostředků a systém zdravotnické záchranné služby je právě díky plánu plošného pokrytí a zákonu o zdravotnické záchranné službě velmi stabilní a umožňuje trvalý posun ke zvyšování kvality, systémové jednoty vybavení, postupů a například i vzhledu a vybavení sanitních vozidel či uniforem zdravotníků.

Výjezdy posádek zdravotnické záchranné služby (ZZS) v roce 2014

ZZS v kraji výjezdy celkem -pro úraz -k dopravní nehodě -infarkt -mrtvice -res.* k dětem do 18 let
Praha 129.311 27.381 2699 587 2816 637 8765
MSK 108.273 20.227 2111 2545 3720 1040 8221
STČ 129.961 19.587 3167 2052 3366 908 10.698
JHM 94.371 19.884 3126 444 1349 844 7544
ULK 79.347 14.523 1444 734 2008 1011 6113
JHČ 75.625 13.146 2289 1420 1729 449 6521
LBK 63.852 12.557 1510 840 1471 387 4494
PLK 55.529 8686 2046 870 1235 421 3303
ZLK 54.083 9543 1101 1431 1428 332 3256
OLK 46.998 9332 1189 1042 1642 359 3577
HKK 48.062 10.099 1898 640 1367 432 3911
PAK 45.134 8371 1655 494 1415 393 3552
VYS 40.454 7457 1774 1342 1196 554 3079
KVK   5761 894 353 1067 267 3853
ČR 1,012.678 186.554 26.903 14.794 25.809 8034 76.887

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!