Vysoký počet dětí v ústavních zařízeních

V České republice je možné posílat do dětských domovů děti mladší tří let. Podle ředitelky Nadace Sirius Dany Lipové v ústavních zařízeních v roce 2014 skončilo 1606 chlapců a děvčat, kterým nebyly ani tři roky. Mezinárodní organizace a instituce Česko za vysoký počet dětí v ústavech kritizují.

Kritiku sklízí Česká republika přes 20 let. Česko je poslední země v Evropě, která umožňuje umísťování dětí do tří let do ústavů. V Polsku je věková hranice pro umístění do ústavu deset let, v Rakousku a Německu tři roky, na Slovensku šest.

Studie prokázaly, že pobyt v ústavech má na děti nepříznivé dopady. Psychické následky bývají dlouhodobé. Změnu systému Česko dluží všem dětem, které musely v ústavech vyrůstat.

Podle ministryně sociálních věcí Michaely Marksové počet dětí v ústavech postupně klesá. Snahou je především udržet děti v původní rodině, ale ne za každou cenu. V případě násilí to není možné. O malé děti v krizové situaci by se měli postarat profesionální pěstouni.

Roční výkaz o poskytování zdravotních služeb za rok 2014 ukázal, že se do dětských domovů dostalo 1606 dětí pod tři roky. Ze zdravotních důvodů tam skončilo 567 chlapců a děvčat, ze zdravotně sociálních 487 a ze sociálních 552. U celkem 1146 dětí požádali o umístění v zařízení jejich rodiče. Jsou to rodiny, s nimiž se málo pracuje. Dvě třetiny dětí by, podle Lipové, tak vůbec v ústavu nemusely být.

Podle pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči při PSP ČR důraz na profesionální pěstounství systém pomoci ohroženým dětem rozkolísal, všechny typy péče by v něm měly mít své místo. Podle poslankyně Jitky Chalánkové je nutno zastavit preferování profesionální pěstounské péče na přechodnou dobu. Přibývají pouze tito pěstouni, chybí dlouhodobí pěstouni a stagnuje či se snižuje počet adopcí.

Ministryně práce a sociálních věcí uvedla, že se nejedná o rušení dětských domovů, ale o nastavení pravidel. Kojenecké ústavy i dětské domovy jsou a budou potřebné. MPSV ČR nyní nemá jiná zařízení a dostatek pěstounů. Některé kraje už začínají dětské ústavy transformovat na jiná zařízení, protože jim tam ubývá dětí. Mění je třeba v domy na půli cesty a poskytují i další sociální služby.

Mezinárodní instituce kritizují i roztříštěnost české péče o ohrožené děti. Spadá pod tři ministerstva - práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Podle Marksové se chystá sjednocení pod Ministerstvo práce a sciálních věcí ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!