Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Workshopy, školení i snídaně pro zaměstnavatele probíhají po celé České republice v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je v gesci Fondu dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti.

Projekt usiluje o zlepšení postavení OZP na trhu práce a vytváří podmínky pro zvýšení kvalifikace a kompetencí zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP) a snaží se tak předcházet jejich nezaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci se ZP. Účastnit se mohou i firmy, které zatím nezaměstnávají OZP, ale mají zájem o vyškolení svých personalistů v této problematice. Firmám se poskytuje poradenství, které probíhá zejména formou seminářů, auditů vhodných pracovních pozic a školení pro personalisty a management.

Workshopy poskytují informační a konzultační servis v otázkách zaměstnávání pracovníků s handicapem, včetně příkladů dobré praxe, účastníci získají informace týkající se aktuální legislativy spojené s povinností zaměstnávat OZP, a rovněž se dozvědí o možnostech podpory a finančních příspěvků ze strany státu.  Workshopy zajišťuje ve spolupráci s FDV Hospodářská komora ČR. Rozpis termínů je uveden na www.komora.cz, registrace je možná tamtéž. Účast je bezplatná.

Na konci minulého roku začal realizační tým pořádat také jednodenní školení, která jsou zacílena na personalisty a management firem, a na jejichž realizaci se podílí lektoři z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Účastníci se interaktivní formou seznámí s problematikou, s možnostmi spolupráce s organizacemi a institucemi, jsou zde představeny přínosy zaměstnávání této cílové skupiny. Velká část školení se věnuje oblasti personalistiky, jako je pohovor s uchazečem o práci, či vytvoření podmínek pro OZP, například při nástupu či ukončení pracovního poměru. Školení jsou bezplatná.

Pokud firmy projeví zájem o setkání ve svém regionu, realizační tým projektu rovněž pořádá snídaně pro zaměstnavatele. Zástupci firem se na tomto dopoledním setkání dozvědí informace o možnosti a podmínkách účasti v projektu.

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé pro zaměstnance se ZP připravit komplexní vzdělávací program. Ten musí být složen minimálně ze dvou vzdělávacích aktivit. Náklady budou zaměstnavateli uhrazeny při splnění předem stanovených podmínek až do výše 52 500 Kč včetně DPH na jednoho zaměstnance se ZP. Program bude zaměřen podle konkrétních potřeb pracovníka s tím, že větší část musí zaujímat odborné vzdělávání, které zvýší či prohloubí jeho stávající kvalifikaci. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), finální náklady se pohybují kolem 170 milionů korun. Potrvá do srpna 2015, bližší informace jsou na stránkách http://fdv.mpsv.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!