VZP ČR omezí spolupráci s Protonovým centrem

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) omezí spolupráci s pražským Protonovým centrem a začne většinu klientů s rakovinou posílat do Mnichova. Důvodem je podle VZP zdražení léčby, mnichovské centrum údajně ozařuje dvakrát levněji. Do Prahy bude pojišťovna pacienty posílat jen ve výjimečných případech.

Mluvčí VZP Oldřich Tichý uvedl, že do doby, než se podaří dohodnout s pražským Protonovým centrem na rozumné ceně, bude VZP posílat pacienty na jiná pracoviště, která poskytují tutéž péči za výrazně nižší ceny.

VZP si nedokáže představit, že by za stávajících podmínek pacienta na ozařování protony do Prahy pozvala. Muselo by jít o naprosto ojedinělý případ, kdy by pro léčbu v Praze hovořily jednoznačně zcela výjimečné medicínské důvody. Léčba v pražském protonovém centru by podle něj připadala v úvahu u pacientů, kteří zároveň potřebují další specializovanou léčbu v některém z pražských zdravotnických zařízení.

VZP spolupráci s Protonovým centrem omezuje kvůli ceně. Jedno ozáření vyšlo VZP donedávna na 20 tisíc Kč, u posledních šesti pacientů si však Protonové centrum podle Tichého jednostranně naúčtovalo 40 tisíc Kč. Cena za protonovou terapii u jednoho pacienta tak stoupla až na částku 1,5 milionu Kč. To je více než dvojnásobek částky, která se za protonovou léčbu platí v Mnichově.

Protonovou léčbu dosud podstoupilo 53 klientů VZP, dvě třetiny z nich se léčily v Praze. Se soukromým centrem, které vzniklo za 3,5 miliardy Kč v areálu Nemocnice Na Bulovce, nemá VZP uzavřenou smlouvu, terapie se domlouvá individuálně pro každého pacienta. Fakturu za ozařování posledních šesti klientů VZP odmítla proplatit a požádala Protonové centrum o vysvětlení, proč cena náhle stoupla.

VZP bude nadále vyžadovat cenu obvyklou v místě a čase, kde vychází z mnichovské léčby, to je věc právní a ekonomická, a klienty začne posílat do Mnichova.

Někdejší nucený správce VZP uzavřel s Protonovým centrem v roce 2006 smlouvu o smlouvě budoucí. Po dobu 15 let zajišťovala centru každý rok 1600 pacientů za miliardu Kč. Arbitři v červenci 2014 rozhodli, že je smlouva neplatná, čeká se ještě na vyjádření soudu. Podle Protonového centra však právě tato smlouva zajišťovala VZP slevu na ozařování, od podzimu 2014 účtuje plnou částku.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!