XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí.

Termín: 20. - 22. 9. 2015
Místo: Hotel Voroněž, Brno

Nosným tématem sjezdu je problematika klinické aplikace laboratorních aktivit, spolupráce s klinickými kolegy i jejich pohledy na klasické klinicko biochemické domény.

Dvě plenární přednášky budou věnovány pokrokům a budoucnosti molekulární biologie v laboratorní diagnostice. Přednesou je prof. Maurizio Ferrari, President IFCC, Hospitale San Raffaele Milano a prof. Michael Neumaier, president DGKL, Medizienische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Prostor bude věnován i tématům, jako je kvalita, laboratorní instrumentace a analytika.

Tradiční Hořejšího přednášku přednese doc. RNDr. Petr Štern, CSc. na široce mezioborově pojaté téma aplikované imunochemie.

Program na www.sjezdcskb2015.cz

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!