XVIII. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá XVIII. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů.

Termín: 10. - 12. 9. 2015
Místo: OREA Hotel Voroněž I, Brno

Odborné okruhy

• Metabolická onemocnění kostí v nefrologii  
• Metabolická onemocnění kostí v pediatrii  
• Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu  
• Antiresorpční léčba (benefity/rizika)  
• Výživa a vitamin D – role v osteologii  
• Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí  
• Zobrazovací metody v osteologii (densitometrie, scintigrafie, RTG a další) 
• Fracture Liason Services  
• Doporučené postupy  
• Laboratorní markery a jejich role v osteologii  
• ONJ  
• Neurologická onemocnění – důsledky pro skelet  
• Varia

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!