XXIV. česká urogynekologie 2015

Urogynekologická společnost ČR, Sekce urogynekologie ČGPS ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pořádají celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie 2015.

Termín: 3. 12. 2015
Místo: Clarion Congress Hotel Prague, Kongresový sál Nadir, Freyova 33, Praha 9

Téma

  • Aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna - současný stav a vývojové trendy (konzervativní a operační léčba, kazuistiky, diagnostika, varia)
  • Novinky a komplikace v roce 2015

Účast na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK (sekce lékařů) a certifikátem ČAS. Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 6 kredity.

Program v příloze.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!