Za co všechno pacienti platí

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, pořádá seminář na téma „Za co všechno pacienti platí....“.

Termín: pondělí 4. května 2015 od 14.00 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1-Malá Strana,, místnost č. 205/II. patro

Program:

  • 13.30-14.00 h registrace
  • Mgr. Soňa Marková, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví - Úvodní slovo
  • Mgr. Jan Zahálka, právní expert re-medical s.r.o. - Nadstandardy ve zdravotnictví - co vlastně vadilo Ústavnímu soudu?
  • prim. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., zástupce přednosty Oftalmologické FNKV Praha - Proč by měl mít pacient právo na výběr typu nitrooční čočky při léčbě katarakty (operaci
  • šedého zákalu)?
  • MUDr. Josef Liška, odd. ortopedie a traumatologie Nemocnice Na Františku - Lehká nebo těžká sádra
  • MUDr. Jiří Pekárek, ředitel, Dentální klinika Kladno - Platby a doplatky u zubního lékaře
  • MUDr. Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČSL JEP - Je nutné za očkování platit?
  • Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., primář gynekologicko-porodnického odd., Nemocnice Jihlava - Platby u gynekologů a jak to řešit.
  • Prof. MUDr. David Pokorný, 1. ortopedická klinika I. LF UK a FN Motol - Léčba artrozy kmenovými bunkami
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!