Začlenění psychicky nemocných do společnosti

Podle údajů Světové zdravotnické organizace figuruje Česká republika na předních místech v počtu dní pracovní neschopnosti. Až 40 procent zameškaných dní mají na svědomí duševní onemocnění. Hlavní příčinou je podle odborníků nedostatek rehabilitačních služeb, včetně poraden či specializovaných dílen. Tedy aktivit zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsudků široké veřejnosti.

Jednou z věcí, která psychicky nemocným pomáhá začlenit se více do společnosti, je smysluplné zaměstnání. Pomáhá opustit pomyslný kruh nemocnice – běžný život – ambulance. Rehabilitace v oblasti zaměstnávání může účinně podpořit dlouhodobou léčbu duševních nemocí. Osoby s duševním onemocněním se potýkají s řadou problémů. Nemoc postihuje zdravotní, pracovní a vztahovou oblast každého z nich.

Organizace CEDR Pardubice o.p.s. rozjela pod názvem Sociálně terapeutické dílny – Ústí nad Orlicí projekt, který by i za pomoci prostředků z Evropského sociálního fondu pomohl uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce.
O projektu dali jeho organizátoři vědět na specializovaná pracoviště a tak se o něm od svých ošetřujících lékařů dozvídají i pacienti.

Stejnojmenný projekt pomáhá více než tisícovce duševně nemocných v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Kolíně, Rakovníku a Jeseníku. Skupinové terapie vede zkušený sociální pracovník ve spolupráci s dvěma až šesti lidmi, kteří se v minulosti sami potýkali s psychózou nebo jiným psychickým onemocněním. Ti mají za sebou hospitalizaci v léčebnách, vědí, jak to v nich chodí, s čím se potýkali dříve a jaké to bylo po návratu do všedního života. Pomáhají tak neocenitelnou osobní zkušeností. Tyto skupinky pracují v centrech, ale mnohem častěji v terénu. Besedy a poradenství se tak konají třeba na faře v Chlumci nad Cidlinou, ale nejčastěji v psychiatrických ústavech a léčebnách.

Díky aktivitám v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu se lidé s psychickým onemocněním mohou snáze vrátit do běžného života. Zaměstnání spolu s utužováním sociálních vazeb pak mívá pozitivní dopad na zvládnutí jejich nemoci.

Více informací na www.esfcr.cz a www.vetsisance.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!