Zákon o dani z přidané hodnoty - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 17. schůzi dne 24. 9. 2014 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/.

V zákoně se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10% a to z důvodu vytvoření předpokladů pro snížení cen vybraných výrobků. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21% a první snížená sazba daně ve výši 15%. Vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě, kterou je snížení sazby daně z přidané hodnoty na vybrané zboží, se také navrhuje zrušit sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (17,5%), které by podle dosud platné právní úpravy mělo být platné od 1. 1. 2016.

Do nové sazby budou spadat tři položky.

  • První je kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Jejím nižším zdaněním chce vláda podpořit rodiny s dětmi. Rodiny s dětmi představují skupinu ještě více ohroženou chudobou než jiná významná ohrožená skupina, kterou představují důchodci, uvádí vláda v návrhu.
  • Druhou položkou jsou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
  • Třetí položkou jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Sazba se ale nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
  • RV projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/1 (doporučuje schválit).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou16., 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.
  • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 421).
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!