Zákon o pomoci v hmotné nouzi - senátní návrh

Vláda ČR na jednání dne 28. 4. 2014 projednala senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.  155 a sněmovní tisk č. 156). Vláda přijala neutrální stanovisko.

Důvodem tohoto stanoviska je, že Vláda ČR připravuje v současné době vlastní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, který mj. upravuje problematiku doplatku na bydlení.

Dále předložený návrh zákona obsahuje některé legislativně technické nedostatky (např.  nezohledňuje změny související s přijetím nového občanského zákoníku - užívá pojem „jiný prostor než byt“, ačkoliv dikce nového občanského zákoníku zní „jiný než obytný prostor“; za nedostatečné lze pokládat i navržené přechodné ustanovení, které neřeší již probíhající správní řízení, aj.) a nepřistupuje k předmětné problematice dostatečně komplexním způsobem.

Cílem tohoto návrhu je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních, což současná právní úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňuje. Takto se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Proto je nutné v zákoně o pomoci v hmotné nouzi zakotvit možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

Historie:

Tisk č. 155

 • Návrh zákona předložen Senátu dne 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 195/0.
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 1. 2014 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu, Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 398). Návrh senátního návrhu zákona projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu a schválen (usnesení č. 446).
 • Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 31. 3. 2014.
 • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 155/1 (neutrální).

Tisk č. 156

 • Návrh zákona předložen Senátu dne 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 194/0.
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 1. 2014 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 2. 2014 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 194/3 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh senátního návrhu zákona projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu a schválen (usnesení č. 445).
 • Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 31. 3. 2014.
 • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 156/1 (neutrální).
Témata: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!