Zákon o pomoci v hmotné nouzi - senátní návrh, tisk č. 194

Senát Parlamentu ČR na 19. schůzi schválil dne 20. 3. 2014 návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 194). Návrh zákona je postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dalšímu projednání.

Cílem tohoto návrhu je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních, což současná právní úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňuje. Takto se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Proto je nutné v zákoně o pomoci v hmotné nouzi zakotvit možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

SP ČR:

 • Tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2013.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2014 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal k tomuto tisku dne 12.2.2014 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/2.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu přijal k tomuto tisku dne 19.2.2014 usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/3.
 • Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013. Svým usnesením č. 396, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.
 • Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014. Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

  Senát Parlamentu ČR na 19. schůzi schválil dne 20. 3. 2014 návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 194).

  Cílem tohoto návrhu je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních, což současná právní úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňuje. Takto se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Proto je nutné v zákoně o pomoci v hmotné nouzi zakotvit možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

  Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

  SP ČR:

   

   

 

 

 


 

Příloha zprávy: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!