Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - vládní návrh

Vláda ČR dne 3. 9. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 959/14).

Od ledna roku 2015 si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložením novely zákona vládě splnila slib, který dala v dubnu 2014 zástupcům organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb.

Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz OZP. Schválená úprava je pro dobrou zprávou, neboť umožní dřívější přiznání příspěvku na mobilitu. Celý systém přechodu by měl být plynulý a přinášet co nejméně nesnází osobám se zdravotním postižením.

Novela zákona byla připravena na základě jednání s organizacemi osob se zdravotním postižením jako krok ke zjednodušení a urychlení výměny průkazů osob se zdravotním postižením, která by jinak byla podle platné právní úpravy mnohem náročnější, a to zejména pro držitele těchto průkazů.

Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a průkazů vydaných podle předpisů účinných v letech 2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí nejpozději dnem 31. prosince 2015. Podle České správy sociálního zabezpečení přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude muset požadovat navýšení mzdových nákladů a nákladů spojených s úhradou zdravotních výkonů ve výši více než 75 milionů korun. O tuto sumu ze státního rozpočtu by musela žádat, kdyby k právní úpravě nedošlo.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!