Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala na 17. schůzi dne 23. 9. 2014 návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/5/ - vrácený Senátem. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. 

PSP ČR odmítla senátní snahu o vynětí lesních školek a dalších organizací, které pracují s malými dětmi, z normy o dětských skupinách. Podle senátorů mohou být kvůli povinné registraci v ohrožení. Budou se na ně totiž vztahovat hygienické požadavky, které nedokáží splnit. Norma má dát zákonný rámec dětským skupinám, které začaly vznikat v reakci na nedostatek míst v obvyklých mateřských školách. Kritici normy si myslí, že dětské skupiny povedou k rušení mateřských škol. Zastánci ale tvrdí, že půjde jen o alternativu ke školkám.

V dětské skupině bude moci být podle normy nejvýš 24 dětí. Do dětských skupin budou rodiče moci své děti dát už od jednoho roku dítěte.

Provozovatel skupiny bude s rodiči uzavíral smlouvu. Bude muset mít plán výchovy a péče a zajistit vhodné prostory a personál. Požadavky ale budou mírnější než u školek. Provozovatel bude také určovat výši úhrady nákladů za péči o dítě. Úhrada by mohla být až ve výši skutečných výdajů, ale taky nulová. Náklady na zřízení skupiny odhaduje MPSV ČR zhruba na půl milionu Kč, podobnou částku by stál roční provoz.

Zřizovatelům, mezi kterými by mohly být firmy, úřady, radnice, vysoké školy, neziskové organizace a spolky, by byly daňově uznány náklady spojené s provozem dětské skupiny. Na slevu na dani by měli nárok i rodiče.

Zákon dětským skupinám nenařizuje vzdělávání. Pečovatelky a pečovatelé budou muset být bezúhonní a být "odborně způsobilí", tedy mít oprávnění pracovat v různých zdravotnických profesích, v sociálních službách, ve školství nebo mít kvalifikaci chůvy.

Podle propočtů MPSV ČR by v roce 2015 mohlo v Česku fungovat přes 1100 dětských skupin. Zaměstnání několika desítek tisíc rodičů by pro státní rozpočet mohlo znamenat přínos 382 až 573 milionů Kč. V roce 2016 by mohlo přibýt dalších víc než 200 skupin, rozpočet by získal 457 milionů až miliardu Kč, a to podle počtu zaměstnaných matek a otců, uvádějí autoři v podkladech. Dětské skupiny vyjdou podle autorů návrhu mnohem levněji než postavení nových školek.

Kritici normy si myslí, že dětské skupiny povedou k rušení mateřských škol. Zastánci ale tvrdí, že půjde jen o alternativu ke školkám.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo na 7. schůzi dne 26. 3. 2014. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro sociální politikuprojednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/2 (pozměňovací návrhy).
 • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/3 (pozměňovací návrhy).
 • Ve 2. čtení na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.
 • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014, návrh zákona schválen (usnesení č. 354). Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 355.
 • PSP ČR postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 316/0.
 • Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (pozměňovací návrhy).
 • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (záznam z jednání).
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 316/4 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 573).
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/5. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/6.
 • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno23. 9. 2014 na 17. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 416).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!