Zákon o sociálních pracovnících

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) připravuje zákon o sociálních pracovnících.

Seminář pro sociální pracovníky a další účastníky veřejného konzultačního procesu se uskutečnil 14. května 2014 v prostorách ministerstva na Karlově náměstí v Praze. MPSV ČR chce využít zkušeností ze Slovenska, proto si k diskuzi o připravovaném věcném záměru zákona o sociálních pracovnících přizvalo experty ze Slovenska.

Semináře se zúčastnila generální ředitelka Sekce sociální a rodinné politiky Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky doktorka Nadežda Šebová, a prorektor Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě profesor Milan Schavel se svými kolegy.

Slovenští experti se podělili o zkušenosti s přípravami Zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce, v programu byl vyhrazen prostor pro shrnutí historie a současného stavu příprav profesního zákona v České republice a především pro vzájemné předávání zkušeností.

Pracovní materiály k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících, které byly veřejnosti předloženy k diskusi začátkem roku 2014, projdou v nejbližší době na základě výstupů z konzultačního procesu revizí obsahu.

Zásadními aspekty v koncepci zákona o sociálních pracovnících jsou profesní ukotvení sociální práce, důraz na ochranu lidské důstojnosti a na potřeby klientů, možnost profesního růstu sociálních pracovníků a nastavení základů profesní komory tak, aby byla ochranným a přínosným institutem pro sociální pracovníky.
 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!