Zákon o spotřebních daních

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 16. 9. 2014 zákon ze dne 10. září 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh obsahuje ustanovení, které provádí úpravu stávajících sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, jejichž poslední změna je obsažena v části šestnácté zákona
č. 407/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2014 tak, aby sazby spotřební daně z tabákových výrobků byly v souladu se směrnicí Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (dále jen „směrnice“).

Návrh zákona je předkládán na základě zhoršení vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru. Při stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2012 byl použit směnný kurz z tehdy aktuální makroekonomické predikce České republiky, který činil 24,90 Kč/euro. V červenci 2013 byla zveřejněna nová makroekonomická predikce České republiky, která již předpokládala kurz 25,80 Kč/euro. Na tuto změnu nemohlo být v průběhu přípravy a přijetí zákona č. 407/2012 Sb., který obsahoval úpravu výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, reagováno, neboť tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. listopadu 2012. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2014, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU (2013/C286/01) k 1. říjnu 2013, činí 25,647 Kč/euro. Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru významně ovlivňuje naplnění požadavku na minimální zdanění cigaret stanoveného směrnicí, tj. 90 eur na 1 000 kusů cigaret. V této souvislosti je třeba brát v úvahu i oslabení kurzu koruny vůči euru na základě intervence České národní banky z listopadu 2013.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.
 • Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v 1. čtení .
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
 • 1. čtení - návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).
 • Projednávání proběhlo20. 6. 2014 na 11. schůzi. Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).
 • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy). Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi. Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.
 • 3. čtení - proběhlo23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 391).
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 327/0.
 • Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 587).
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4. Dokument Senátu doručen PSP ČR a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
 • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno10. 9. 2014 na 16. schůzi. PSP ČR zákon přijala (usnesení č. 397).
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 16. 9. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!