Zaměstnavatelé ve zdravotnictví jednali s premiérem o odměňování v nemocnicích

Zaměstnavatelé ve zdravotnictví jednali s premiérem o odměňování v nemocnicích a nedostatku zdravotnického personálu

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která sdružuje téměř 8 000 zaměstnavatelů, a to primárně v oblastech zdravotnictví, školství, sociálních služeb a kultury, jednala společně s předsedy všech asociací nemocnic s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou.

Prvním bodem jednání bylo zásadní a rezolutní odmítnutí návrhů odborových svazů zavést v ČR jednotný systém odměňování ve zdravotnictví, tj. aby i soukromá lůžková zdravotnická zařízení musela odměňovat platem a dodržovat tzv. platové tabulky oproti volnějšímu dojednávání smluvních mezd. Jde o návrh, který zásadním způsobem překrucuje trh práce ve zdravotnictví, diktuje zaměstnavatelům ve zdravotnictví přímo výše platů bez smluvní volnosti a možnosti odměňování s ohledem na výkon a kvalitu práce. Zavedení jednotného systému by bylo krokem zpět před r. 1998, tj. návratem k tzv. rozpočtovému zdravotnictví. Jednotnému systému odměňování neodpovídá systém úhradový. Segregovat v celkové oblasti zdravotnictví pro účely tohoto návrhu pouze lůžkovou péči je diskriminační. Umělý diktát v oblasti odměňování nevyřeší problémy českého zdravotnictví. Považujeme tento návrh spíše jako odvádění pozornosti od skutečných problémů českého zdravotnictví.

Druhým bodem jednání byla aktuální situace nedostatku zdravotnického personálu. Zástupci zaměstnavatelů apelovali na předsedu vlády ohledně celkového, systémového a dlouhodobého řešení, které se musí skládat z jednotlivých opatření. Je nutné se zaměřit na celkové pracovní zatížení těchto profesí a řešit jeho snížení, dále zvýšení bezpečnosti a snížení administrativní zátěže.

Nutné je zajistit růst zdrojů ve zdravotnictví, který by umožňoval trvalý nárůst platů a mezd. Předpokladem pro toto opatření je zvýšení a pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce a následně pak navýšení platů o 10 %, včetně nezbytného zohlednění této skutečnosti v úhradové vyhlášce na daný rok.

Také je nutné zvýšit počty absolventů lékařů a zdravotních sester a zjednodušit systém jejich vzdělávání.

Důležité je i snížit administrativní a jiné bariéry vstupu těchto profesí na český pracovní trh (umožnění vstupu pracovníků ze zemí mimo EU) a stanovit a vytvořit koncepci českého zdravotnictví, ve které by mohla být definována základní síť zdravotních služeb. Mezi další nezbytné opatření patří rozšiřování kompetencí středního zdravotnického personálu a zejména tzv. zdravotnických asistentů.

Situaci je nutné řešit kooperací více rezortů a bez zbytečných odkladů.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

tel.: +420 724 315 818

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!