Zasedání výboru EMPL 26. února 2015

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) bude na svém zasenání 26. února 2015 poprvé jednat o návrhu nařízení o osobních ochraných pomůckách. Přípravou návrhu stanoviska výboru byla pověřena italská poslankyně Laura Agea. Příslušný je v tomto případě výbor pro vnitřní trh.

Poslanci budou také diskutovat o pozměňovacích návrzích ke zprávě Heize K. Beckera k návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integrace trhů práce.

V odpoledních hodinách proběhne společné slyšení výboru pro zaměstanost a sociální věci s výborem pro kulturu s názvem: Reforma vzdělávacích systémů v Evropě, jako způsob, jak bojovat s nedokončeným vzděláním, dětské chudobě a nezaměstnanosti mladých lidí.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!