Zdravotně pojistný plán ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zaplatí v roce 2016 za zdravotní péči 26,2 miliardy Korun. Je to téměř o jednu miliardu korun víc než v roce 2015. Návrh zdravotně pojistného plánu dne 25. 11. 2015 projednala a jednomyslně schválila správní rada. U ČPZP je zaregistrován 1,23 miliónu pojištěnců.

Rozpočet ČNZP je sestaven jako vyrovnaný. Zdravotně pojistný plán ČPZP je sestaven v souladu s dlouhodobou strategií pojišťovny udržet do budoucna vyrovnanou bilanci hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění.

ČPZP ve zdravotně pojistném plánu na rok 2016 plánuje, že na zdravotní služby poskytnuté klientům, vynaloží celkem 26,2 miliardy korun. To je o 0,8 miliardy víc, než je očekávaný předpoklad pro rok 2015. Náklady na lůžkovou zdravotní péči dosáhnou přibližně 13 miliard korun a proti roku 2015 by se měly zvýšit téměř o půl miliardy. V ambulantní péči se počítá s meziročním navýšením o více než 200 milionů na celkových 8,1 miliardy korun.

Rezervní fond ČPZP je průběžně naplňován a udržován ve výši dané zákonem. V roce 2015 se navýší o 16,2 milionu Kč na předepsaných 368,7 milionu Kč.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!