Zdravotně pojistný plán VZP ČR

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) schválila dne 24. 11. 2014 zdravotně pojistný plán pro rok 2015.

VZP dá v roce 2015 na zdravotní péči přes 146 miliard Kč, je to o 2,2 procenta víc než v roce 2014.

Bilance základního fondu je sestavena jako vyrovnaná, příjmy by měly činit 152,79 miliardy Kč s meziročním nárůstem 2,7 procenta, výdaje ve stejné výši by měly meziročně stoupnout o 2,2 procenta. Plán počítá také s kompenzací zrušených poplatků ambulancím a lékárnám.

Základním ekonomickým cílem pro rok 2015 je pokračovat ve finanční konsolidaci VZP. Saldo celkových příjmů a nákladů má být kladné 300 miliónů Kč, VZP začne znovu naplňovat rezervní fond, který od roku 2011 byl „finančně vyčerpaný“.

U ambulantní péče počítá plán s nárůstem o tři procenta, u lůžkové péče o 2,9 procenta, přičemž například u lázní plánuje nárůst až o 12 procent a u hospiců o 6,8 procenta.

K lepší celkové bilanci přispěje podle plánu i to, že klesne sazba DPH na léky z 15 na deset procent, což uspoří VZP zhruba jednu miliardu Kč. Naopak ale budou od ledna 2015 zrušeny regulační poplatky v ambulancích a lékárnách, VZP je bude kompenzovat ambulancím částkou 900 miliónů Kč a lékárnám zhruba 490 miliónů Kč.

Správní rada podpořila návrh ředitele VZP Zdeňka Kabátka na zprůhlednění smluvní politiky největší pojišťovny. Ředitel má dopracovat parametry pro uzavírání smluv, které napříště budou shodné pro všechny regiony. Správní rada projednala také zaměření preventivních programů, hovořilo se i o změně v organizaci tzv. Mořského koníka, což jsou přímořské pobyty pro děti zdravotně handicapované v Řecku a Chorvatsku. VZP je od roku 2015 nebude pořádat prostřednictvím cestovní kanceláře na Jadranu, ale začne vyplácet příspěvky jednotlivým dětem. Pokusí se také zkrátit trvání smlouvy na pobyty v Řecku s cestovní kanceláří tak, aby od roku 2016 podporovala tyto pobyty už jen formou příspěvků.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!