Zdravotně pojistný plán VZP ČR

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) schválila dne 23. 11. 2015 Zdravotně pojistný plán na rok 2016. Zdravotně pojistný plán je sestaven jako vyrovnaný. Dokument schválila také dozorčí rada VZP. Zaslán bude Ministerstvu zdravotnictví ČR, ke schválení ho dostanou Vláda ČR a Poslanecká sněmovna PČR.

Příjmy základního fondu jsou plánovány ve výši 158,8 miliardy korun, to znamená tříprocentní růst, výdaje na zdravotní péči 152,76 miliardy korun, to je čtyřprocentní růst. Ke konci roku 2016 by VZP měla mít na běžném účtu 500 milionů korun, měla by tedy skončit s mírně kladným saldem.

Na zdravotní péči tedy vydá VZP 152,8 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta víc. Vysoký nárůst je plánován v ústavní péči – o 4,3 % –, z toho objemově největší segment nemocnic vzroste o 4,4 %. Plánovaný růst nákladů ambulantních segmentů činí meziročně 3 %, z toho největší ambulantní segment specializované péče vzroste o 3,4 %. Růst nákladů je predikován také na léky vydané na recepty (4 %), na zdravotnické prostředky vydané na poukazy (3,5 %), ale i všechny ostatní segmenty. V roce 2016 tak budou růst náklady diferencovaně u všech segmentů zdravotní péče.

Po období propadu bude už druhým rokem plnit rezervní fond. Lékařům a nemocnicím zaplatí podle dohod a úhradové vyhlášky, která počítá s růstem úhrad ve všech typech péče.

Provozní fond bude naplněn do výše 4,6 miliardy, do fondu prevence bude převedeno 0,47 miliardy, limit rezervního fondu pro 2016 VZP vypočetla na 2,2 miliardy korun (v roce 2015 je plánováno jeho finanční naplnění ve výši 1 mld. Kč). V roce 2016 chce VZP převést 0,16 mld. Kč ze základního a 0,34 mld. Kč z provozního fondu. Vnitřní dluh rezervního fondu tak dosáhne po roce 2016 výše 0,7 mld. Kč. Celkové saldo příjmů a nákladů je v roce 2016 stanoveno v kladné výši 0,1 mld. Kč a do rezervního fondu bude převedeno celkem 0,5 mld. Kč.

Pro rok 2016 plánuje VZP mírný pokles počtu pojištěnců, který vychází z již známého záporného salda příchodů a odchodů mezi VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ve výši 14 tis. osob k 1. 1. 2016, další přestupní termín je k 1. 7. 2016. V predikci je zahrnut i přirozený úbytek. Průměrný počet pojištěnců VZP ČR v roce 2016 je predikován na 5,9 milionu klientů. Kromě zabezpečení zdravotní péče nabídne VZP ČR v roce 2016 svým pojištěncům také zdravotní péči nad tento rámec hrazenou z fondu prevence v celkové výši 470 milionů korun.

VZP v roce 2016 roce vrátí zbytek státní půjčky, úhradou 500 milionů tak srovná závazky vůči státu a žádné další závazky už mít nebude.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!