Zdravotně-sociální výbor Senátu projednal novelu zákona o zdravotních službách

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR projednal 19.4.2016 vládní novelu zákona o zdravotních službách. Její zpravodaj prof. Žaloudík vyzval přítomné senátory k vyslovení doporučujícího stanoviska. Úprava stávajícího zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách se nese zejména v rozšíření zdravotnických registrů.

Záměr novely představil Petr Landa, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu. Podle jeho slov tu vyvstala potřeba kvalitních dat pro řízení, hodnocení kvality a optimalizaci úhrad zdravotní péče.

Profesor Žaloudík doplnil, že chybí data pro analýzu efektivity. Veřejné prostředky mají být pod veřejnou kontrolou a jejich správa může přinést pozitivní sociální dopad – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb. Současná právní úprava je podle něho deficitní a není přehledně vymezen okruh subjektů. Jelikož nejde o nové údaje, je pan senátor přesvědčený, že spuštění systému povede ke snížení práce s vykazováním poskytnuté péče. Současně řekl, že stát není schopen bez validních dat vytvářet pravidla pro úhrady zdravotních služeb. V otázce registru je toho názoru, aby data zdravotnických pracovníků posloužila k analýze dostupnosti a demografické křivky a podle toho upravit režimy vzdělávání.

Na jeho výrok reagovala paní Senátorka Šromová. Nevidí důvod upřesňovat další údaje a obává se ochrany osobních údajů.

Přítomná senátorka Dernerová připomněla, že velká většina dat už existuje u zdravotních pojišťoven a spoléhá na zásah Ústavního soudu v případě, když bude novela v rozporu se základními právy.

Projednávání se zúčastnil také předseda evropského výboru prof. Hampl. Ve svém krátkém příspěvku upozornil na nutnost anonymizace dat tak, jak to je již např. u klinických studií. Pokud budou mít pacienti pocit, že všechno, co sdělí svému lékaři se promítne do registru, může to vést naopak ze zhoršení kvality péče, protože citlivé údaje si pacienti nechají pro sebe.

Prof. Žaloudík poukázal na fakt, že zdravotní pojišťovny nyní nemusí zdůvodňovat rozdíly v zaplacené péči a státu náleží právo na kontrolu a přehled o využívání veřejných zdrojů. V registru má být také zřejmá trajektorie pacienta, kompletní anonymizace je proto nesmysl.

Mimořádně výbor povolil i komentář řediteli ICT Unie Jiřímu Zajíčkovi, který se přihlásil o slovo. Přítomným sdělil, že pro správné nastavení a zachování anonymizace dat je nutné použít bezvýznamové identifikátory a jít cestou přes základní registry. Na tomto řešení se shodl s ředitelem ÚZIS Ladislavem Duškem, který celou rozpravu zakončil.

Pan ředitel přiznal, že Národní zdravotnický a informační systém (NZIS) je potřeba reformovat a právě tato novela je prvním krokem. Má uvolnit nová data pro analýzu. Zdravotní pojišťovny budou dál jejich správci. Na jejich využívání spolupracuje s ÚOOU, který pomáhá nastavovat projektovou dokumentaci. Současně vzniká ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhláška 116, která zajistí, že dodávaná data budou podle standardů eGovernmentu.

Výbor závěrečným hlasováním přijal doporučující stanovisko k tomuto návrhu 7 hlasy, 3 senátoři se zdrželi.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!