Změna zdravotní pojišťovny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinesla možnost, požádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně dvakrát ročně. Dosud bylo možné požádat o přestup pouze jednou za rok, a to do konce června. Lidé, kteří v roce 2015 chtěli změnit zdravotní pojišťovnu a nestihli to v červnovém termínu, dostanou nově možnost i v září.

Novela, která začne platit 1. září 2015, sice možnost změny pouze jednou ročně zachovává, nově však přidává právě zářijový termín. Zkracuje se navíc také čekací doba na faktické provedení změny, oproti současnému půlroku (převedení klienta probíhalo k 1. lednu následujícího roku) na pouhé tři měsíce.

Pokud tedy člověk o změnu má zájem, musí ji nahlásit do konce září 2015.

S tímto přestupním termínem počítá i Všeobecná tdravotní pojišťovna ČR (VZP). Výsledky, kterých VZP s téměř šesti miliony pojištěnců dosáhla k 30. červnu 2015, ukázaly, že lidé od VZP prakticky přestali odcházet. V červnu 2015 pojišťovnu opustilo 44 tisíc klientů, 37 tisíc však naopak získala. Dosud se přitom potýkala s masivními odchody.

V červnovém termínu byla nejúspěšnější Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), získala 17 581 nových klientů.

V roce 2016 se už lidé mohou přeregistrovat do 31. března a ke změně pojišťovny dojde k 1. červenci téhož roku. Druhý přeregistrační termín pak mohou využít do 30. září a klienty nové pojišťovny se stanou od 1. ledna následujícího roku.

Novela umožňuje v určitých případech změnit pojišťovnu i v kratším termínu. A to pokud zdravotní pojišťovna vstoupila do likvidace, byla na ni uvalena nucená správa anebo byla jejich pojišťovna sloučena s jinou.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!