Změny v sociálních službách

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová dne 15. 8. 2014 vystoupila na semináři pořádaném Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který se věnoval změnám ve financování poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací od 1. 1. 2015. Semináře se účastnilo více jak 80 účastníků z neziskové a veřejné sféry.

Náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová upozornila na základní principy nového dotačního řízení, zejména na závaznost metodických postupů, které byly zvoleny analogicky, jako je tomu v oblasti dotací poskytovaných z Evropských fondů. Dále informovala o usnesení Vlády ČR, které přinese sociálním službám nově 750 tisíc Kč na zvýšení platových podmínek zaměstnanců v sociálních službách.

Na semináři vystoupil také ředitel odboru sociálních služeb MPSV Mgr. David Pospíšil a jeho spolupracovníci. Ve svých příspěvcích informovali přítomné účastníky zejména o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně a jejímž prostřednictvím se do zákona dostávají zásadní prvky, které v novém systému přinášejí vyšší stabilitu a jistotu pro poskytovatele sociálních služeb, včetně těch, které jsou zřizovány neziskovým sektorem.

Současně byla účastníkům představena metodika pro poskytování dotací platná pro rok 2015 obsahující pojistky proti destabilizaci systému sociálních služeb.

Na semináři byl vytvořen prostor pro formulaci názorů a postojů pro zástupce neziskového sektoru, kteří poskytují sociální služby. Informace o připravenosti tzv. převodu financování sociálních služeb na kraje také zástupci krajské samosprávy a krajských úřadů. Kraje jsou v současné době velmi kvalitně připraveny, uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Semináře doprovázela diskuse v rámci bloků a účastníci reagovali na přednesené příspěvky.

Náměstkyně ministryně Jentschke Stőcklová možnost otevřené debaty se zástupci státu a krajů s poskytovateli sociálních služeb považuje za významnou součást přípravy na úspěšný přechod financování sociálních služeb.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!