Znevýhodnění na trhu práce

Mezi rizikové skupiny na trhu práce patří lidé ve věku nad 50 let. Z celorepublikového šetření portálu Národní soustava kvalifikací (NSK) mezi respondenty ve věku 50–65 let vyplynulo, že s věkovou diskriminací se setkalo až osm z deseti lidí. Přitom firmy aktuálně nabízejí nejvíce volných míst od roku 2008.

Podle Hospodářské komory ČR je šance na získání práce pro uchazeče starší 50 let nyní velmi vysoká. Mnoho společností navíc zkušenější pracovníky s delší praxí vyloženě vítá. Účinnou pomocí pro zaměstnance ve věkové kategorii 50 jsou pak profesní kvalifikace, které zaměstnavateli potvrzují, že uchazeč disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vykonávání konkrétní pracovní pozice, uvádí server Novinky.cz.

Uchazeči o práci ve věkové skupině 50–65 let často musí čelit předsudkům zaměstnavatelů a bývají ve srovnání s mladšími kandidáty považováni za hůře technicky či jazykově vybavené. Téměř 66 procent dotazovaných uvedlo, že jim potenciální zaměstnavatel preferenci mladšího kandidáta naznačil a v dalších 14,5 procenta ji dal najevo poměrně jasně. Pochybám o vlastních schopnostech však čelí i sami uchazeči – 12 procent z nich si není jisto, zda se ve svém věku na danou pozici vůbec hodí.

Situaci lidí nad 50 let často komplikuje fakt, že znalosti, které studiem získali, v průběhu let zastaraly. Šetření NSK navíc ukázalo, že takřka 59 procent pracovníků ve věkové kategorii 50–65 let působí v jiném oboru, než který vystudovali. Proto jim potřebná kvalifikace, případně potvrzení o tom, co skutečně umějí, často zcela chybí. Pětatřicet procent mužů a žen přitom v dotazníkovém šetření uvedlo, že další vzdělávání a rozvíjení znalostí a dovedností v oboru je pro ně v jejich věku zbytečné, čímž se jejich šance na uplatnění či kariérní postup snižují.

Postavení věkové skupiny 50 není na pracovním trhu ideální, a proto by uchazeči v tomto věku neměli další vzdělávání podceňovat, neboť jim rozšíření kvalifikace může v očích zaměstnavatele významně pomoci. Díky profesním kvalifikacím mohou zájemci získat certifikát, který je pro firmy potvrzením, že jeho držitel je, bez ohledu na svůj věk, vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro vykonávání konkrétní profese. Že má požadované znalosti a dovednosti, potvrdí zájemce složením takzvané zkoušky z profesní kvalifikace.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!