Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2014

Vláda ČR na jednání dne 31. 8. 2015 schválila Zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce 2014 (čj. 1031/15).

Mimo jiné se v ní píše o problémech se začleňováním propuštěných vězňů do společnosti. Poukazuje také na potíže, s kterými se v ČR potýkají homosexuálové a cizinci. Zmiňuje úpravu exekucí, spory o bankovní poplatky za správu úvěrů, domácí porody nebo případ muslimské dívky nosící šátek ve škole.

Zpráva také upozorňuje na problém, který souvisí s tím, že věznice, které se po amnestii vyprázdnily, se nyní už téměř dostaly do původního stavu a pomalu čelí přeplněnosti.

Dokument uvádí, že kvůli růstu počtu vězňů se zhoršují jejich ubytovací podmínky. Stát by měl podle zprávy posílit preventivní a resocializační programy, které mohou pomoci zločinnosti předcházet, a to včetně alternativních trestů, které nevyčleňují odsouzené ze společnosti.

V případě homosexuálů se dokument věnuje problému právního uznání jejich rodinného života. Zmiňuje podnět veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové, v němž si dvojice registrovaných partnerů stěžovala na to, že byl odmítnut jejich zájem o zápis do evidence žadatelů o osvojení dítěte. Ombudsmanka sice uvedla, že úřady protiprávně nepostupovaly, pro zákaz ale neexistuje legitimní důvod a doporučila dvojici podat správní žalobu s návrhem Ústavnímu soudu. V roce 2015 se tak stalo, soud zatím nerozhodl.

Dokument se věnuje rovněž sociálnímu začleňování a uvádí, že problémem je nedostatek sociálních pracovníků v některých obcích. V oblasti práv osob se zdravotním postižením zase přetrvával podle zprávy problém diskriminace v přístupu ke vzdělání a v zajištění podpory pro takto handicapované děti.

Autoři dokumentu se přimlouvají za jednodušší a přehlednější právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území Česka. Současná legislativa je hlavně s ohledem na její neustálé změny velmi komplikovaná a cizinci mají potíže se v ní vyznat. Pokazují taky na ne zcela rovnoprávný vztah společnosti a cizince. Zmiňují v této souvislosti horší přístup cizinců ke zdravotní péči nebo jejich omezení ve volebním právu.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!