Evropská legislativa

Nové potraviny

V prosinci 2013 vydala Evropská komise legislativní návrh o nových potravinách s cílem nahradit původní nařízení z roko 1997 a to zejména protože od vydání poslední legislativy proniklo na evropský trh mnoho potravin, které původní nařízení nezná. Jde také o nové technologie používané pro výrobu nových potravin (např. nanotechnologie) a o kontrolu bezpečnosti těchto potravin. Zpráva se týká i uvádění tradičních potravin z třetích zemí na trh Evroské unie. Během předchozího legislativního období se nepodařilo zprávu uzavřít.

Zasedání výboru ENVI dne 5. a 6.11.2014

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude zasedat 5. a 6. listopadu 2014 v Bruselu.

Poslanci budou rozhodovat o zahájení meziinsticionálního vyjednávání o návrzích nařízení o zdravotních prostředích in vitro a o zdravoních prostředcích. Návrhy nařízen byly projednávány již v minulém legislativním období, ale nepodařilo se je uzavřít.

Na programu jednání je také projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě Jamese Nicholsona (ECR, UK) o nových potravinách. 

Zasedání výboru EMPL dne 16.10. 2014

Ve čtvrtek 16. října 2014 bude zasedat výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci.

Poslanci budou jednat o pozměňovacích návrzích ke zprávě o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie EU 2020. Dále budou hlasovat o přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Řecka a Irska. Budou schvalovat i otázky k ústnímu zodpovězení ohledně strategického rámce pro bezpečnost a zadraví při práci 2014-2020 a rovnosti v zaměstnání.

Zasedání výboru ENVI dne 13.10.2014

V pondělí 13. října 2014 se sejde výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

Čelnové výboru projednají návrh doporučení pro 2. čtení o možnostech členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území.

Důležitým bodem bude projednání návrhu zprávy k nařízení o bezpečnosti nových potravin, který bude předkládat James Nicholson, britský poslanec za Evropské konzervativce a reformisty.

Zasedání výboru EMPL dne 30.9.2014

Na nadcházejícím zasedání výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a a sociální věci, které se bude konat 30. září 2014 projednají poslanci přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Belgie, Francie a Španělska. Projednají rovněž návrh na prohlášení Evropského parlamentu k sociálním aspektům strategie EU 2020.

Zpravodajem legislativního návrhu o nehlášené práci bude Georgi Pirinski

Koordinátoři výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) rozhodli o přidělení legislativního návrhu o rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní bulharskému sociálnímu demokratovi Georgi Pirinskimu.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!