Evropská legislativa

Zasedání výboru ENVI dne 3.9.2014

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém zasedání dne 3.9.2014 schválil Evropský rozpočet pro rok 2015 a vyslechl italského ministra pro životní prostředi Gian Lucu Galettiho, který uvedl, že jednou z priorit italského předsednictví je omezení pěstování geneticky modifikovaných plodin na území EU a při této příležitosti předložil stanovisko předsednictví ke zprávě Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území.

Italská ministryně zdravotnictví Beatrice Lorenzin řekla, že se bude soustředit na dosažení shody na znění nařízení o zdravotnických prostředcích a zdravotnických prostřecích in vitro. Za důležitou považuje také směrnici o nových potravinách.

Schůze vboru se zúčasnil i komisař Tonio Borg, který s poslanci jednal o zdravotnické krizi v západní Africe, kterou způsobila epidemie eboly.

Příští schůze výboru ENVI se uskuteční 24. a 24.9.2014.

Zasedání výboru EMPL dne 3.9.2014

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci projednal na svém jednání dne 3. září 2014 hlasoval o alokaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci do několika zemí EU, včetně Rumunska, dále schválil Evropský rozpočet pro rok 2015.
Výbor rovněž vyslechl italského ministra práce a sociálních věcí Giuliana Polettiho, který představil priority italského předsednictví EU, jenž potrvá do konce roku 2014. Ministr Poletti uvedl, že se budu soustředit na potíraní nelegální práce a zvýšení mobility pracovních sil v rámci EU. Pro italskou vládu je důležité i zlepšení pracovních podmínek námořníků.

Schůze výboru EMPL

Zítra, 22. července 2014, se naposledy před letní přestávnkou sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Na programu jednání bude mimo rozpočtu Evropské unie pro rok 2015 i zpráva o předcházení nehlášené práci.

Jedná se o návrh rozhodnutí komise s cílem podpořit evropskou spoluprávi v potírání nehlášené práce, tedy práce "na černo", neboť tento fenomén má negativní dopad do státních rozpočtů členských států EU. Zpravodaj této zprávy zatím nebyl určen.

Pracovní doba: Komise navrhuje nová pravidla pro pracovníky na vnitrozemských vodních cestách

Nekonečný příběh úpravy pracovní doby v rámci EU pokračuje a tentokrát se týká zaměstnanců ve vnitrostátní plavbě. Evropská komise předložila návrh směrnice, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se pracovní doby pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy. Tento návrh by realizovat dohodu představitelů EU na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců v tomto sektoru.

Nařízení o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků

Nařízení Evropského parlamentu č. 536/2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES bylo 27. května 2014 zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie. Směrnice 2001/20/ES, která klinická hodnocení zatím upravuje bude zrušena k 28. květnu 2016, kdy vejde v platnost nové nařízení.

Rada EU schválila nová pravidla pro vysílání pracovníků

Dne 13. května 2014 byla na schůzi ministrů práce a sociálních věcí členských států EU přijata nová opatření pro lepší prosazování směrnice o vysílání pracovníků.
Nová úprava sleduje lepší prosazování stávajících pravidel a bojuje proti „sociálnímu dumpingu“ a podvodům v subdodavatelských řetězcích zejména ve stavebnictví, z nějž pochází 25% vysílaných pracovníků v EU, a také v dopravě. Usiluje o lepší informovanost firem a lepší spolupráci mezi úřady členských států, aby bylo zlepšeno vymáhání práv a vyřizování stížností v této věci.
Novou úpravu musí členské státy implementovat do dvou let.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!