Informace

Lepší pravidla pro bezpečnější potraviny

Evropská komise přijala balíček opatření, jejichž cílem je posílit prosazování norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.
Balíček opatření poskytuje modernizovaný a zjednodušený přístup k ochraně zdraví, který je více založený na posuzování rizika, a účinnější nástroje pro provádění kontrol, jejichž cílem je zajistit účinné uplatňování pravidel pro fungování potravinového řetězce.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!