Výběrové řízení

Grantové řízení Nadace Leontinka

Posláním Nadace Leontinka je umožnit dětem a studentům se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Přijímání žádostí probíhá do 30. 4. 2016.

Odborný asistent/ka

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa: odborný asistent/ka - asistent Kliniky pracovního a cestovního lékařství.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!