Agentura pro sociální začleňování

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dne 27. května 2014 se uskutečnilo první jednání nově obsazené Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Její členové byli jmenováni usnesením vlády dne 12. května 2014, jímž se změnil také statut tohoto poradního orgánu. Rada se skládá ze zástupců státní správy a tzv. občanské části, tedy jednotlivými Romy, kteří mají z hlediska své profese, erudice a práce potenciál přispět k řešení palčivých témat, která se romské minority dotýkají a mohou zlepšit vedle postavení této menšiny v české společnosti i vzájemné soužití.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!