Evropská komise

Sdělení Komise o efektivních, dostupných a odolných systémech zdravotní péče

Evropská komise vydala Sdělení o efektivních, dostupných a odolných systémech zdravotní péče. Shrnuje v něm své dosavadní aktivity na poli veřejného zdraví a zdůrazňuje, že členské státy EU, přes značné rozdíly v uspořádání zdravotních systémů čelí obdobným výzvám, z nichž nejvýznamnější jsou zvyšující se náklady na péči a stárnutí populace, které s sebou nese nárůst chronických chorob a kombinovaná onemocnění. Komise také upozorňuje na nerovný přístup ke zdravotní péči.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!