Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD)

V ČR rodí víc žen nad 35 let

Přestože v Česku přibývá žen, které rodí po 35. roce věku, celkové výsledky porodních komplikací a zdraví dětí se tím nezhoršují. Je to pravděpodobně dáno tím, že systém péče o těhotné a ženy je v Česku na takové úrovni, že se daří tento negativní demografický vliv eliminovat.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!