zdravý životní styl

Šetřit na zdraví se nevyplácí

Zdravý životní styl může prodloužit průměrné očekávané dožití až 3 roky, ale náklady na zdravotní péči nesníží. Obecně také platí, že vyšší výdaje na zdravotní péči se rovnají lepšímu zdraví obyvatel. To jsou ve zkratce výsledky srovnávací studie Evropské komise zaměřené na efektivitu zdravotních systémů v Evropě v souvislosti s životním stylem obyvatel. Výzkum byl veden v zemích EU a také v Norsku, Švýcarsku a na Islandu.

Experti jednali v Bruselu o zdravém životním stylu

Společné zasedání skupiny na vysoké úrovni pro výživu a fyzickou aktivitu a akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví se konalo 10. června 2014 v Bruselu.
Program zahrnuje klíčovou adresu evropský komisař pro zdraví, Tonio Borg, prezentace ze strany Komise a Světové zdravotnické organizace o akčním plánu na obezity dětí, aktualizace ze Společného výzkumného střediska, a zkušenosti ze strany členských států a zúčastněných stran na mezi veřejným a soukromým partnerství. A konečně, Komise předloží zprávu o činnosti platformy EU pro stravování, fyzickou aktivitu a zdraví.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!