Grant

Grantový program v oblasti rodinné politiky

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Podpora je rozdělena do čtyř podprogramů - Podpora funkční rodiny, Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí, Náhradní rodinná péče a Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby.

Grantové řízení Nadace Dětský mozek

O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci i spolky, které o tyto osoby pečují. Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 16.května 2016. Odborná komise komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu června.

Grantové řízení Nadace Leontinka

Posláním Nadace Leontinka je umožnit dětem a studentům se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Přijímání žádostí probíhá do 30. 4. 2016.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!