trh práce

MPSV podporuje integraci znevýhodněných osob na trhu práce

MPSV dlouhodobě podporuje sociální podnikání, které pomáhá integrovat znevýhodněné osoby na trh práce. Celkem 485 mil. Kč šlo na podporu sociálního podnikání v uplynulém programovém období. Zejména na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, které by současně umožňovaly sociálně vyloučeným osobám či osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!